Barth Eides klimapolitiske tilbaketog

«Vi kan ikke frede oljepolitikken», fastslo Espen Barth Eide i et intervju med Klassekampen. Arbeiderpartiet miljøpolitiske talsperson siktet spesielt til den såkalte leterefusjonsordningen.

Utspillet ble imidlertid raskt til en politisk retrett. Bare timer senere gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut for å forsikre alle om at «Ap støtter dagens oljeskatteregime og har ingen planer om å endre det». Ifølge ham handlet Barth Eides utspill egentlig om at «ungdomspolitikere må få debattere». Deretter ble debatten skrinlagt.

Men hvorfor ledet Barth Eide sitt intervju til den «korteste miljødebatten noensinne»? Uttalelsene ble i hvert fall møtt med omfattende kritikk. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg advarte om at Barth Eide nå «skaper usikkerhet om en sentral del av rammebetingelsene for vår viktigste næring». Høyres Stefan Heggelund mente Barth Eide «holder industrien og LO for narr med dobbeltkommunikasjon om olje», mens partikollega Aleksander Stokkebø var «dypt bekymret over at Ap forlater den ansvarlige linjen». «Det kan se ut som [Barth Eide] er mest opptatt av å gjøre seg populær i AUF og Oslo Arbeiderparti», sa Leder i Fellesforbundet og sentralstyremedlem i Ap, Jørn Eggum. Tidligere Ap-topp og administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, fryktet utspillet «er alvorlig for Arbeiderpartiet selv, som sår usikkerhet for oppimot 200.000 arbeidstagere».

Målet med leterefusjonsordningen er å øke leteaktiviteten for å gjøre norsk sokkel mer samfunnsøkonomisk lønnsom. Når selskaper som leter etter olje- og gass går med overskudd betaler de 78% skatt (23% ordinær selskapsskatt og 55% særsskatt). Selskapene trekker fra utgifter forbundet med letingen. Det innebærer at 78% av leteutgiftene dekkes av skattefradrag, men i utgangspunktet ikke før selskapet er i skatteposisjon. Leterefusjonsordningen gjør det imidlertid mulig for selskaper å få 78% av leteutgiftene refundert før de er skatteposisjon. Hvis et selskap aldri havner i skatteposisjon vil refunderte utgifter være et tap for staten. Ordningen skal imidlertid gjøre det enklere for nye selskaper å etablere seg på norsk sokkel, ved å redusere risikoen og bedre likviditeten til selskaper som ikke er i skatteposisjon.

Bakgrunnen for Barth Eides uttalelse var en diskusjon om ungdomspartienes petroleumspolitikk. AUF har blant annet som vedtatt politikk at «dagens subsidieordning til fossil energi avvikles». I den forbindelse sa konsernsjef i IKM-gruppen, Ståle Kyllingstad, til Dagens Næringsliv at han er «sjokkert», og at «skoleverket har sviktet» ettersom ungdomspolitikerne ikke har «skjønt betydningen av oljesektoren for norsk økonomi». Barth Eide svarte med å si at reaksjonen var «angstbitersk», og oppfordret i stedet oljenæringen til å ta del i en «opplyst diskusjon».

Men Barth Eide stopper ikke der. I Klassekampen-intervjuet stiller han også selv spørsmål ved leterefusjonsordningen:

«Vi skal gi forutsigbarhet for bransjen, men flere og flere økonomer sier at vi har en litt for aktivistisk leterefusjonsordning, ikke bare på klimasida, men også i forhold til framtidig avkastning. Det er det lurt å snakke om.»

Her høres det unektelig ut som at Barth Eide argumenterer mot ordningen. Han følger opp med å understreke at «skriften på veggen» er «at etterspørselen ikke vil være der». Barth Eide har med andre ord samfunnsøkonomiske betenkeligheter med leterefusjonsordningen, og kanskje også klimapolitiske.

Når Støre like etter rykker ut for å oppklare Arbeiderpartiets posisjon, argumenterer han derimot for ordningen:

«Ap støtter dagens oljeskatteregime og har ingen planer om å endre det. Dagens regelverk sikrer oljenæringen forutsigbare rammebetingelser og gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer. Dette ligger fast.»

Det er naturligvis helt uproblematisk at to Ap-politikere er uenige. Men de som håpet at dette var starten på en «opplyst diskusjon», ble raskt skuffet. For Støre avblåste samtidig debatten. Ifølge ham er det nemlig ingen uenighet å spore: «Det Barth Eide er opptatt av, er for eksempel at våre ungdomspolitikere må få debattere alle sider ved vår tids største samfunnsutfordring, klimakrisen, inkludert skattespørsmål.»

Så ifølge Støre har ikke Arbeiderpartiet åpnet for debatt om oljeskatteregimet, men kun en debatt om debatten. Dette er en snedig exit-strategi. Når man befinner seg i en debatt man egentlig ikke er tjent med å ha, kan det være fordelaktig å vikle seg ut ved å heller snakke om hvor viktig debatten er.

Politisk Kvarter noen dager senere viser det seg at Støre og Barth Eide er samsnakket. Nå understreker også Barth Eide at Arbeiderpartiet er «for debatt»:

«Det Jonas Gahr Støre helt riktig sa, som jeg også sa i det samme intervjuet i Klassekampen, er at vi har ingen planer her og nå om å legge om verken skatteregimet generelt eller leterefusjonsordningen spesielt, men vi må være åpne for å diskutere alle aspekter ved dette, fordi det som var klokt i går og det som er klokt i dag, er ikke nødvendigvis klokt i all fremtid.»

Hvis det stemmer at Barth Eide i Klassekampen-intervjuet sa at ordningen ligger fast, så har det i alle fall ikke kommet med i teksten. Spørsmålet er uansett ikke om Arbeiderpartiets politikk er endret, men om Barth Eide argumenterte for at den bør endres. Støre på sin side konstanterer ikke bare at partiet nå støtter leterefusjonsordningen, men argumenterer for at dagens regelverk «ligger fast». Selv hevder Barth Eide i Dagsavisen at han ikke har «kommet med noe utspill eller forslag om en konkret endring».

På Politisk Kvarter sier Barth Eide videre at han og Støre er «skjønt enige om» at det er «utenkelig at vi kan fortsette å ha én klimadebatt og så en helt annen debatt om oljepolitikken vår». Da er det påfallende at Barth Eide like etter i samme intervju insisterer på å «skille mellom det som er klimapolitikk og det som er mer finansiell risiko» når man diskuterer leterefusjonsordningen. NRKs Lilla Sølhusvik lurer på om det betyr at «det er økonomien i det som avgjør». Uten å svare på spørsmålet forteller Barth Eide istedet om hvordan Arbeiderpartiet skiller seg fra Miljøpartiet De Grønne: De er for at «vi skal gå inn og aktivt avvikle oljebransjen – styrt avvikling – det mener ikke vi». Her skiller for øvrig Arbeiderpartiet seg også fra sitt eget ungdomsparti, som har gått inn for styrt avvikling innen 2035.

Etter en kort offensiv inn i en vanskelig olje- og klimadebatt har Støre og Barth Eide trukket seg tilbake til det uangripelige standpunktet at ungdomspolitikere må få diskutere det de vil. Utspillet som kunne ha ledet til en saklig debatt om leterefusjonsordningen endte dermed som et miljøpolitisk tilbaketog under dekke av selvfølgeligheter.

Oppsummering: Støre og Barth Eide mener debatten om leterefusjonsordningen er viktig. Den er faktisk så viktig at ungdomspolitikerene bør få ha den for seg selv.

Teksten ble opprinnelig publisert i vår spalte i Morgenbladet (8. februar 2019).

Foto: Skjermdump fra NRK.no.


Publisert: 15:03 17.02.2019 - Sist oppdatert: 15:04 17.02.2019