Om oss

Logikksjekk har som formål å bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlig ordskifte. Vi diskuterer eksempler på argumentasjonsfeil og villedende retorikk i politiske debatter.

Logikksjekk er på mange måter en videreføring av faktasjekk. Mens faktasjekk fokuserer på usannheter, fokuserer logikksjekk på argumentasjonen som brukes i debatter. Er argumentene gode? Sannliggjør de påstandene som er lagt frem? Brukes det uredelige debatteknikker for å villede publikum? 

Logikksjekk tar altså ikke sikte på å avsanne påstander, eller å finne nye argumenter for og imot oppfatninger. Istedet vurderer vi argumenter som faktisk gis i det offentlige ordskiftet. Vi forsøker å avdekke feilslutninger, uklarhet, flertydighet og retoriske virkemidler – enten de brukes bevisst eller ubevisst. Fokuset vårt er på innspill fra parter med makt i det norske samfunnet, og vi gir mest oppmerksomhet til dem som selv får mest plass i den offentlige debatten.

Det er dessverre fullt mulig å argumentere godt for en uriktig påstand, og også argumentere dårlig for en sann påstand. Generelt er det likevel slik at gode argumenter sannsynliggjør påstander. 

Bidragsytere

Pål Antonsen og Ole Hjortland har ansvaret for Logikksjekk.no. Begge har flere års erfaring med undervisning i logikk og argumentasjonsteori, både fra norske og utenlandske universiteter. De arbeider til daglig med logikkforskning ved Universitetet i Bergen. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i foredrag om logikk og argumentasjon.

Pål Antonsen

Pål Antonsen

Pål Antonsen er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har PhD i filosofi fra Trinity College Dublin (2014). Han har arbeidet som underviser ved Trinity College Dublin og University College Dublin.

Epost: antonsen@logikksjekk.no

Ole Hjortland

Ole Hjortland

Ole Hjortland er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har PhD i filosofi fra University of St Andrews (2009). Han har arbeidet som forsker ved Arché Research Centre (St Andrews) og Munich Center for Mathematical Philosophy (LMU München).

Epost: hjortland@logikksjekk.no