Hareide mot ungdommen

I et debattinnlegg på NRK.no tar KrF-leder Knut Arild Hareide et oppgjør med det han kaller «menneskeverdfiendtlige» forslag fra ungdomspartiene. Bakgrunnen er at flere ungdomspartier nå tar til orde for aktiv dødshjelp og utvidede abortgrenser.

Det mest kontroversielle forslaget har kommet fra Unge Venstres leder, Sondre Hansmark. Han ønsker at partiet skal stille seg bak selvbestemt abort inntil 24. svangerskapsuke. I dagens abortlov er grensen for selvbestemt abort uke 12. Etter det må man søke en abortnemd for å få utført aborten, men ved utgangen av 18. uke er svangerskapsavbrudd ikke mulig med mindre det foreligger «særlig tungtveiende grunner».

Hareide er ikke alene om å ha kritisert Hansmark. VG skriver på lederplass at forslaget er «makabert», mens Professor emeritus Ola Didrik Saugstad (UiO) spør om den «mette ungdommen fra det rike Olje-Norge» er blitt «ufølsomme for de svake blant oss».

Hvorfor vekker Hansmarks forslag så sterke reaksjoner? I innlegget stiller Hareide et kritisk spørsmål:

«Kan [Unge Venstre] virkelig mene dette samtidig som de vet at helsepersonell på norske sykehus nå kan redde barn helt ned i uke 21? Mener de virkelig at barn som kan overleve selv utenfor mors liv, som selv kan puste, føle og tenke – skal kunne tas livet av?»

Poenget er at medisinsk teknologi har ført til at barn som er født for tidlig kan overleve på et langt tidligere stadie enn før. Hvis Hansmarks forslag blir lov vil altså levedyktige fostre kunne bli abortert.

Hareide konkluderer:

«Jeg velger å tro at forslagene ikke er gjennomtenkt, men er likevel sterkt kritisk til at man kan foreslå så radikale endringer uten å ta innover seg konsekvensene.»

Dette er en lettvint retorikk. Hansmark er selvfølgelig klar over den åpenbare konsekvensen av forslaget. Faktisk forsvarer han nettopp dette aspektet på Dagsnytt 18. Der legger han til grunn at et foster får moralske rettigheter når det utvikler «kapasiteten til å føle smerte». Derfor foreslår han også at vi bør knytte rettsvernet til dette utviklingsstrinnet. Hansmark er også tydelig på at han ønsker en abortlovgivning som er uavhengig av fosterets levedyktighet, fordi medisinsk teknologi trolig vil flytte grensen stadig nærmere uke 0.  

Kanskje finnes det gode innvendinger mot Hansmarks posisjon, men Hareide forhaster seg når han avviser forslaget med at det «ikke er gjennomtenkt». Da lyder det hult når han insisterer på at han «tar ungdomspartiene på alvor».

Innlegget fremstår også som et retorisk dobbeltspill, for det gir et villedende inntrykk av Hareides uenighet med Hansmark. Hareide er selvfølgelig imot forslaget, men grunnen til at han er imot abort i uke 24 har ingenting med fosterets levedyktighet å gjøre.

For ifølge KrF har fosteret samme moralske rettigheter i uke 0 som i uke 24. Hvorvidt fosteret er levedyktig er irrelevant. Dette kom også frem i en diskusjon mellom Aksel Braanen Sterri (UiO) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på Dagsnytt 18. Der medgir Ropstad at for partiet er ikke levedyktighet et kriterium for fosterets menneskeverd.

KrFs syn på menneskeverd er tydelig uttrykt i partiets politiske program:

«Alle mennesker har en ukrenkelig verdi i kraft av å være menneske. Menneskeverdet kan ikke graderes. Retten til liv er den mest grunnleggende menneskeretten, og må gjelde fra unnfangelse til naturlig død.»

Med andre ord får et egg ugraderbar menneskeverd, og dermed retten til liv, umiddelbart etter befruktning. Det er derfor ingen overraskelse at ifølge partiets primærpolitikk bør dagens abortlov erstattes med en lov som fastsetter fosterets rett til liv uavhengig av svangerskapsuke.

Hareide gjentar partiets posisjon i et debattinnlegg i Dagbladet. Der sier han også at «[m]enneskeverdet gir bare mening hvis det er absolutt». Det stemmer dårlig med hans advarsel om at Unge Venstres forslag kan lede til at begrepet «nesten helt mister sin mening». For dagens abortlov er allerede i konflikt med et absolutt begrep om menneskeverd.

Likevel gir Hareide inntrykk av at det først er ungdompartienes forslag som truer menneskeverdet:

«Forslagene fra ungdomspartiene er så radikale at de ikke bare flytter grenser som er til for å beskytte menneskeverdet, men konsekvensen kan bli at disse grensene utraderes fullstendig.»

Men gitt KrFs syn er overgangen mellom dagens grense for selvbestemt abort og den utvidede grensen Unge Venstre foreslår ikke avgjørende for menneskeverdet. Hvis Unge Venstres forslag er «menneskeverdfiendtlig» i KrFs øyne, er dagens abortlov også det.

Hvis verken Hareide eller Hansmark mener at levedyktighet er den relevante egenskapen for retten til liv, hvorfor vektlegger Hareide dette i innlegget? Det er vanskelig å lese de retoriske spørsmålene som noe annet enn en appell til leserens følelser. For selv om innvendingene ikke yter Hansmarks forslag rettferdighet, så har Hareides eksempler en emosjonell effekt på leseren.

Som nevnt mener Hareide at ungdomspartienes forslag ikke er «gjennomtenkte». Ropstad skriver at ungdomspartienes debatt er «blottet for etiske refleksjoner». Men – gode eller dårlige – Hansmark har lagt frem sine argumenter for lovendringen. Hareides tilsvar fremstår derimot som lite gjennomtenkt.

Oppsummering: Hareides innlegg er fattig på argumenter som reelt imøtegår Hansmarks posisjon. Begrepet om menneskeverd KrF legger til grunn er uansett ikke bare i konflikt med ungdomspartienes forslag, men også dagens abortlov.

Foto: Skjermdump fra NRK.no.

Publisert: 13:27 20.09.2018 - Sist oppdatert: 14:34 07.01.2019