Blekens hvitvasking

Advokat Håkon Bleken har skrevet en kommentar til vår forrige logikksjekk. Der skrev vi om Knut Arild Hareides innlegg på NRK Ytring. KrF-lederen tar et oppgjør med det han kaller ungdomspartienes «menneskefiendtlige» abortforslag. Hareide mener forslagene ikke er «gjennomtenkt» fordi de vil medføre selvbestemt abort også for levedyktige fostre.

Vi kalte Hareides argumentasjon for et «retorisk dobbeltspill». Hareide er selvfølgelig imot en utvidelse av abortgrensen, men grunnen til at han er imot abort i uke 24 har ingenting med fosterets levedyktighet å gjøre.

For KrF har et argument mot abort som Hareide ikke gjengir i innlegget, og som vi heller ikke diskuterer. Premissen er at alle mennesker har en absolutt egenverdi, fra befruktning til naturlig død. Derfor er KrF imot både dagens abortlov og den foreslåtte utvidelsen. Posisjonen er altså begrunnet i partiets begrep om menneskeverd.

Da er det misvisende at motargumentet Hareide formulerer i innlegget er at utvidelsen vil tillate abort av levedyktige fostre. Hareide er ikke imot abort i uke 24 fordi det åpner for at levedyktige fostre kan aborteres. Han er imot abort i uke 12 så vel som uke 24 fordi fostre har ukrenkelig menneskeverd.

Blekens innvending er at vi er urettferdige mot Hareide: «[E]r det ulogisk av pedagogiske grunner å benytte et tilleggsargument i håp om at motstanderen skal forstå?» Nei, «ulogisk» er det ikke, men det har vi heller ikke påstått.

Vi er imidlertid ikke enig i at Hareides argumentasjon er pedagogisk. Vår kritikk er nettopp at argumentet om levedyktighet – bevisst eller ikke – underslår Hareides egentlige grunn til å motsette seg abortforslagene. Den grunnen har ingenting med utvidelsen fra 12 til 24 uker å gjøre.

Vi forstår heller ikke hva Bleken mener med at Hareides argument er pedagogisk. Er poenget at leseren ikke ville forstått Hareides egentlige grunn til å være imot abort? Tvert imot mener vi det er upedagogisk å gi leseren et misvisende inntrykk av partiets argument mot selvbestemt abort.

Men selv om argumentet er upedagogisk, er det kanskje taktisk. Poenget om fosterets levedyktighet vil muligens få en mer velvillig mottakelse hos leserne enn KrFs egentlige grunn til å være imot selvbestemt abort.

Det meste av Blekens spalteplass går med på å beskrive et annet argument:

«Den som opererer med et absolutt menneskeverd må logisk sett være imot at gruppen av mennesker man kan ta livet av utvides. Det er det Hareide sier, og det er logikken hans.»

Vi er ikke uenig i at en slik forpliktelse følger fra KrFs syn på menneskeverd. Men det er ikke dette Hareide sier i teksten. Det er trolig likevel hans oppfatning, og kanskje er det argumentet han burde ha gitt i innlegget. Men vi har ikke analysert argumentasjonen Bleken ønsker seg, men den Hareide faktisk gir.

Hareide sier blant annet at Unge Venstre-lederens forslag vil føre til at selve begrepet om menneskeverd «nesten helt mister sin mening». Samtidig insisterer han på et begrep om menneskeverd som bare «gir … mening hvis det er absolutt». Det er ulogisk. For hvis Hareides begrep om menneskeverd kun gir mening hvis det er absolutt, så har begrepet allerede mistet sin mening etter dagens abortlov.

Publisert: 09:21 03.11.2018 - Sist oppdatert: 09:22 03.11.2018