Sykeliggjøring og religion i skolen

Vi har logikksjekket kronikken «Religiøs berøringsangst». Stort sett er argumenter bedre enn helbredelse. Bård Rebbestad Løkken og Karl-Johan Kjøde har…

5 år siden