Støres ikke-svar

I en tidligere logikksjekk skrev vi om et debattinnlegg av Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson. Gharahkhani leder migrasjonsutvalgets arbeid med…

6 år siden

Sykeliggjøring og religion i skolen

Vi har logikksjekket kronikken «Religiøs berøringsangst». Stort sett er argumenter bedre enn helbredelse. Bård Rebbestad Løkken og Karl-Johan Kjøde har…

6 år siden