Sykeliggjøring og religion i skolen

Vi har logikksjekket kronikken «Religiøs berøringsangst». Stort sett er argumenter bedre enn helbredelse. Bård Rebbestad Løkken og Karl-Johan Kjøde har…

6 år siden

Erna Solberg om SSB-konflikten

Et vanlig retorisk grep i politiske debatter er å bruke såkalt stråmannsargumentasjon. Stråmannsargumentasjon er en slutningsfeil som består i å…

6 år siden