Om vår metode

 1. Vi vurderer argumenter i norsk offentlighet ved hjelp av logisk analyse.
 2. Vi har som formål å bidra til bevisstgjørelse om argumentasjon i det offentlige ordskiftet.
 3. Vi er ikke fortrinnsvis opptatt av å avsanne påstander, men å vise styrker og svakheter i argumentasjon, enten konklusjonen er riktig eller ikke.
 4. Vi bruker redskaper fra logikk, argumentasjonsteori, språkanalyse og retorikk.
 5. Vi forutsetter at god argumentasjon skal sannsynliggjøre konklusjonen.
 6. Vi forsøker å avdekke feilslutninger i argumentasjon, enten de brukes bevisst eller ubevisst.
 7. Vi identifiserer uklarhet, flertydighet og retoriske virkemidler som kan villede tilhørere.
 8. Vi skriver innføringstekster om argumentasjon og feilslutninger.
 9. Vi henter sakene fra norske aviser, TV-intervjuer og -debatter, offentlige dokumenter, artikler, og andre kanaler i det offentlige ordskiftet.
 10. Vi presenterer ikke nye argumenter for eller mot påstander, men vurderer de argumentene som faktisk fremmes.
 11. Vi fokuserer på innspill fra parter med makt i det norske samfunnet. Vi gir mest oppmerksomhet til dem som selv får mest plass i den offentlige debatten.