Hva er logikksjekk?

Logikksjekk.no har som formål å bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlig ordskifte.

  • Vi logikksjekker det offentlige ordskiftet ved å avdekke svak og villedende argumentasjon.
  • Vi skriver tilgjengelige innføringstekster om god argumentasjon, logikk og retorikk.

Logikksjekk er på mange måter en videreføring av faktasjekk. Mens faktasjekkere fokuserer på usannheter, fokuserer logikksjekkere på argumentene som brukes i debatter. Er argumentene gode? Sannliggjør de påstandene som er lagt frem? Brukes det uredelige debatteknikker for å villede publikum?

Logikksjekk tar altså ikke sikte på å avsanne påstander, eller å finne gode argumenter for en påstand. Formålet er å vurdere argumenter som faktisk gis for eller i mot påstander i det offentlige ordskiftet.

Det er dessverre fullt mulig å argumentere godt for en uriktig påstand, og også argumentere dårlig for en sann påstand. Generelt er det likevel slik at gode argumenter sannsynliggjør påstander.